ایرداکت

کانال هوا
شرکت فرا صنعت جدار تولید کننده داکت های فوق سبک هوارسانی ( كانال از پيش عايق ) می باشد که از یک ساختار مرکب و از سه جز تشکیل شده اند.

کلین روم

اتاق جراحی-کلین روم
کلین روم یا اتاق تمیز اصولاً به محیطی گفته می‌شودکه باید حداقل امکان ورود و خروج هوا وجود داشته باشد و جریان آلاینده هایی ماننده گرد و غبار ، میکروبهای معلق در فضا ،بخار مایعات و … به آن وارد نشود.