از ساندویچ پانل های سقفی عایق EPS می توان برای ساختمان هایی که مسئله طول عمر اهمیت کمتری دارد و توجیه اقتصادی در اولویت قرار دارد استفاده کرد.

گزینه های تولید ساندویچ پانل های سقفی عایق EPS

ایجاد محیط های کارآمد با ضریب حفظ انرژی بهینه، راحت و قابل اعتماد، پانل های سقف جدار پانل، ساندویچ عایق شده با EPS هستند که مطابق با استانداردهای بین المللی تولید شده اند و این  اجازه را می دهند تا شکاف های مورد نظر با مشخصات ۳ و ۵ دنده خود به طور ایمن منتقل شوند.

ساندویچ پانل های سقفی عایق  EPS جدار پانل، که مطابق با استانداردهای بین المللی هستند، محیطی با بازدهی انرژی مناسب، راحت و قابل اعتمادی را برای شما به ارمغان می آورد، و با طراحی خاص خود انواع محیط ها و فضاهای ساختمانی رو پوشش می دهند.

ساندویچ پانل های سقفی عایق EPS، دارای ساختاری سبک و ضدباکترایی هستند. این محصول در ضخامت هایی از ۴۰ میلی متر تا ۱۵۰ میلی متر و در ارتفاع های بین ۲ تا ۱۵ متر تولید می شود.

این پنل سقفی که در طیف های رنگی متنوع موجود می باشد، راه حل های اقتصادی و سازگار با محیط زیست را برای ساختمان های شما فراهم می کند.

نواحی کاربرد ساندویچ پانل های سقفی عایق EPS

  • ساختمان های صنعتی
  • ساختمان های کشاورزی و دامداری
پنل سقفی سه دنده EPS
پنل سقفی سه دنده EPS
پنل سقفی 5 دنده EPS
پنل سقفی ۵ دنده EPS