با ساندویچ پانل های سقفی عایق بندی شده PUR / PIR می توانید از عایق بندی حرارتی مناسبی در ساختمان های خود اطمینان حاصل کنید.

به منظور اطمینان از اینکه ساختمان شما در برابر آتش مقاوم باشد، می توانید عایق PUR را با عایق PIR جایگزین کنید که مقاومت در برابر آتش بالاتری دارد.

گزینه های تولید ساندویچ پانل سقفی عایق PUR / PIR:

ساندویچ پانل های سقفی عایق بندی شده PUR / PIR که محیط هایی راحت و قابل اعتماد و با بازدهی انرژی بالا را تضمین می کنند، مطابق با استانداردهای بین المللی تولید می شوند. این پانل ها در فرم های ۳ و ۵ کاناله تولید می شوند.

ساندویچ پانل های سقفی عایق بندی شده PUR / PIR راه حل های زیبا و هوشمندی را برای ساختمان های شما ارائه می دهند. این پنل های سقفی ساندویچی که در ابعاد دلخواه از ۲ تا ۱۵ متر تولید می شوند، دارای ضخامت هایی بین ۴۰ تا ۲۰۰ میلی متر و در طیف گسترده ای از رنگ ها تولید می شوند.

کاربرد ساندویچ پانل سقفی عایق PUR / PIR:

  • ساختمان های صنعتی
  • ساختمان تجاری
  • سردخانه ها
  • ساختمان های مسکونی
  • نیروگاه ها
  • ساختمان های کشاورزی و دامداری
پانل سقفی ثابت 3 دنده
پانل سقفی ثابت ۳ دنده
پانل سقفی 5 دنده
پانل سقفی ۵ دنده
پانل  سقفی 3 دنده
پانل سقفی ۳ دنده
ورقه دو پانلی سقف با پوشش 5 دنده
ورقه دو پانلی سقف با پوشش ۵ دنده
ورقه تک پانلی سقف با پوشش 5 دنده
ورقه تک پانلی سقف با پوشش ۵ دنده
پانل سقفی ثابت 5 دنده
پانل سقفی ثابت ۵ دنده
پانل سقف GRP 3 دنده
پانل سقف GRP 3 دنده
پانل سقف GRP 5 دنده
پانل سقف GRP 5 دنده