لوگو

درباره ما

موقعیت ما:

شرکت فرا صنعت جدار با نام تجاری جدار پانل به شماره 632 که از سال 1383 در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم ایجاد شد.

مجموعه ای به مساحت 25،000 متر مربع که در زمینه تولید انواع ساندویچ پانل های سقفی ، دیواری ، سردخانه ای و داکت های فوق سبک هوا رسانی و با ایجاد یک خط پیوسته پلی استایرن آغاز به کار نمود.

در سال 1389 نیز یک خط بزرگ مدرن تمام اتوماتیک تولید انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری و سردخانه ای را تاسیس کرد.

همچنین یک خط کامل از انواع داکت های هوا رسانی که به تحقیق بزرگترین خط تولید در خاورمیانه است را نصب و راه اندازی نمود. به صورتی که ظرفیت خط تولید انواع ساندویچ پانل در یک سال بیش از 1،500،000 متر مربع افزایش بخشید.

همچنین خطوط تولید انواع داکت های فوق سبک هوا رسانی و ورق شادولاین این شرکت را به بیش از 1،000،000 متر مربع می باشد.

ما توانستیم:

ما در این راه قدم بزرگی برداشتیم. به همت مدیریت آگاه و به کار گیری نیروهای متخصص توانستیم گام بلندی در زمینه تولید مصالح مدرن برداریم.

ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

درباره ما قیمت ساندویچ پانل

فروش ساندویچ پانل

درباره ما خرید ساندویچ پانل

ساندویچ پانل جدا پانل

درباره ما با کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

درباره ما برای قیمت ساندویچ پانل

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

درباره ما برای قیمت ساندویچ پانل

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

ساندویچ پانل جدار پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

قیمت ساندویچ پانل

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

ساندویچ پانل جدار پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

ساندویچ پانل جدار پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

قیمت ساندویچ پانل

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

قیمت ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

ساندویچ پانل جدار پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

قیمت ساندویچ پانل

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

قیمت ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

درباره ما با کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

درباره ما برای قیمت ساندویچ پانل

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

قیمت ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

قیمت ساندویچ پانل

فروش ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل

کارخانه ساندویچ پانل جدار

ساندویچ پانل سقفی و دیواری جدار پانل

قیمت ساندویچ پانل

درباره ما بخش جذابی است که جدار را به مخاطبان معرفی می کند.

به واسطه این بخش بیشتر با ما و مجتمع جدار و محصولاتمان آشنا خوهید شد. مثل: ساندویچ پنل سقفی و ساندویچ پانل دیواری. همچنین نحوه نصب آنها و سایر خدمات جدار از جمله راه اندازی اتاق تمیز.

بکگراند

موقعیت ما:

شرکت فرا صنعت جدار با نام تجاری جدار پانل به شماره 632 که از سال 1383 در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم ایجاد شد. مجموعه ای به مساحت 25،000 متر مربع که در زمینه تولید انواع ساندویچ پانل های سقفی ، دیواری ، سردخانه ای و داکت های فوق سبک هوا رسانی و با ایجاد یک خط پیوسته پلی استایرن آغاز به کار نمود.

در سال 1389 نیز یک خط بزرگ مدرن تمام اتوماتیک تولید انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری و سردخانه ای را تاسیس کرد. همچنین یک خط کامل از انواع داکت های هوا رسانی که به تحقیق بزرگترین خط تولید در خاورمیانه است را نصب و راه اندازی نمود. به صورتی که ظرفیت خط تولید انواع ساندویچ پانل در یک سال بیش از 1،500،000 متر مربع افزایش بخشید.

همچنین خطوط تولید انواع داکت های فوق سبک هوا رسانی و ورق شادولاین این شرکت را به بیش از 1،000،000 متر مربع می باشد.

ما توانستیم:

ما در این راه قدم بزرگی برداشتیم. به همت مدیریت آگاه و به کار گیری نیروهای متخصص توانستیم گام بلندی در زمینه تولید مصالح مدرن برداریم.

فهرست